top of page
Base Capital
Logo-Base-Capital-offwhite.png
ABOUT
Base Capital belegt gezamenlijk met een besloten groep vermogende families in grootschalige nieuwbouw woningprojecten op toplocaties in het centrum van steden met grote schaarste. Projecten die doorgaans enkel toegankelijk zijn voor institutionele beleggers. 

WAAROM & HOE

Base Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht door Marco Maaks, met als doel zijn eigen vermogen te beleggen in vastgoed. De strategie is gericht op het verwerven van betaalbare nieuwbouw huurwoningen in het centrum van steden met grote schaarste. Momenteel bevinden zich bijna 300 huurwoningen in aanbouw, terwijl er nog eens 700 gepland staan voor ontwikkeling, met een totale waarde van circa 300 miljoen euro.

 

Marco Maaks investeert in woningen vanwege hun maatschappelijke relevantie, aangezien wonen een primaire levensbehoefte is en woningen schaars zijn. Dat blijkt al decennia lang de ideale mix voor een veilige belegging, waarmee familievermogens kunnen worden behouden voor volgende generaties. Sinds 1995 stijgen de huizenprijzen gemiddeld bijna 6% per jaar, waarbij beleggers, inclusief huurinkomsten en het gebruik van vreemd vermogen, over het algemeen een rendement van meer dan 15% per jaar behalen.

Om onze financiële slagkracht te vergroten, investeert Base Capital samen met een uitgebreid netwerk van vermogende families. Door gezamenlijk op te treden, kunnen we concurreren met institutionele beleggers bij het verwerven van grootschalige nieuwbouwprojecten. Om er zeker van te zijn dat we hoogwaardige projecten kunnen kopen, in een competitieve markt, hebben we een joint venture opgericht met projectontwikkelaar MWPO,  

 

Om gezamenlijk met de betrokken families te kunnen beleggen, structureert Base Capital exclusieve vastgoedfondsen. Het vastgoed wordt professioneel beheerd door onze eigen organisatie IJver Beheer. Op deze manier kunnen toekomstige generaties van de betrokken families langdurig en volledig ontzorgd profiteren van de investeringen.

WERKWIJZE
bottom of page